Lover og ulover

Vanligvis i denne spalten skriver jeg om forhold relatert til Israel og Midtøsten. Men spalten heter «I fokus», og i disse dager er det en sak som i særdeleshet er i fokus i Norge som vi ikke kommer utenom å drøfte. Det foreligger et lovforslag som uten tvil har det siktemål å straffeforfølge kristne som […]