Åpenhetsloven, en lov som gikk under radaren for de fleste av oss

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Noen ganger går vedtak om nye lover under radaren, som da Stortinget i juni 2021 vedtok lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, det vil si åpenhetsloven. I forkant ble det nevnt at den skulle forhindre indirekte misbruk av barnearbeid o.l. , via kjøp av værer og tjenester for norske bedrifter. Men ser vi nærmere etter, forstår vi at dette er en lov som lett kan brukes til en ytterligere innstramming av LHBTIQ-skruen.

Man skriver ‘grunnleggende menneskerettigheter’, noe som betyr “de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.” Som vi vet disse har vært redefinert og er under kontinuerlig forandring for inkludere forvrengte rettigheter om kjønn og og redefinere rett til liv, og etter vedtaket om diskrimineringsloven i 2013, bygger Stortinget nå forståelsen av menneskerettighetene på Yogakartaprinsippene, dvs på radikal kjønnsteori.
Det er også grunn til å legge merke til at Stortinget har gitt det ansvarlige departement definisjonsretten over hvordan menneskerettigheter skal fostås:

“Departementet kan gi forskrift om hva som anses som grunnleggende menneskerettigheter etter første ledd bokstav b og anstendige arbeidsforhold etter første ledd bokstav c. “

Denne loven ble vedtatt med KrFs Kjell Ingolf Ropstad som ansvarlig statsråd. Med dette ga han staten en omfattende mulighet til å overvåke virksomheter, og det skal ikke mye fantasi til for å tenke seg at kjønnsradikale statsråder fra Ap vil benytte de mulighetene loven gir dem.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2020-2021/vedtak-202021-176/

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter