Anne Kalvig i debatt i Dagsnytt 18 om Store Norske Leksikon og kjønnsidentitet

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Anne Kalvig har sammen med flere andre gått ut offentlig og kritisert Store Norske Leksikon for å la kjønnsaktivister få skrive artikler om kjønn og kjønnsidentitet. Det medførte en debatt i Dagsnytt 18 der hun møtte redaktør for SNL og Esben Pirelli Benestad.

Utgangspunktet for debatten var denne teksten Anne Kalvig og Kamilla Aslaksen:

Har du noen gang lurt på hvordan selvidentifisering av kjønn og ideen om at lesbiske kan ha penis, så fort fikk fotfeste i Norge? Selv om det strider mot alt vi vanligvis tenker på som sant? En mengde delforklaringer kan føres. Men vi vil gjøre oppmerksom på en spesielt viktig aktør og premissleverandør for kjønnsidentitetsideologi, som nok har gått under radaren på de fleste. Denne aktøren er Store norske leksikon på nett, snl.no. Den er eid av universitets- og høyskolesektoren i fellesskap, og slik finansiert av oss alle.

Klage på 13 sider

I tillegg til universitets- og høyskolesektoren finansierer aktører som Fritt Ord og en mengde andre kunnskapsinstitusjoner nettleksikonet. Det er en formidabel suksess målt i bruk: «Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550.000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling», som det heter på SNLs forside.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter