Aftenpostens Frank Rossavik angriper professor Bernt T. Oftestad, og får støtte av biskop Bernt Eidsvig

Foto: Kato Blackmore fra Unsplash
Foto: Kato Blackmore fra Unsplash

Aftenpostens Frank Rossavtik gikk nylig til angrep på professor Bernt T Oftestad på grunn av Oftestads analyse av Pridebevegelsens ideologiske plattform. Det er muligens ikke annet å forvente fra Rossavik, men verre er det at han fikk støtte fra biskop Bernt T Eidsvig. Her er teksten som stod i Aftenposten:

«Du har selv definert deg som skapt homofil. Hvem i all verden har skapt deg sånn?»

29. juni ble spørsmålet stilt i en tråd på Facebook. Det kom fra pensjonert professor i teologi Bernt T. Oftestad og gikk til Petter Stocke-Nicolaisen. Sistnevnte er redaksjonssjef i Oslo katolske bispedømme, for St. Olav magasin og nettstedet katolsk.no.

Oftestad bestrider altså at Stocke-Nicolaisen, som homofil mann, er en del av Guds skaperverk.

Oftestad (80) konverterte til katolisismen i 2000. Han har ingen formell posisjon i Den katolske kirke, men driver foredragsserien Katolsk grovbrød i regi av St. Olav menighet. Og han er aktiv i diskusjoner på Facebook.

Som mange andre konvertitter tilhører han kirkens mest konservative fløy. Han skaper uro i dens moderate kretser.

Det skyldes dels at Oftestad har tyngde som teolog og derfor lyttes til av mange. Dels skyldes det at flertallet av katolikker i Norge nå er polakker. De kommer gjerne fra den polske landsbygda, der kirken er spesielt konservativ. Mange antas å være enig med Oftestad om homofili.

«Pride-bevegelsen har som mål definitivt å avvikle den kristne tradisjonens seksualetikk som normerende for samfunnet,» skriver Oftestad i et innlegg på Facebook 23. juni.

Apokalypse nå igjen

I stedet kommer, ifølge ham, en ideologi han kaller «erotisisme». Sentralt i den ligger «en erotisk-seksuell vitalitet som den innerste kjerne i humaniteten. (…) Det gis flere kjønn og det skjer overganger mellom ulike kjønnsidentiteter. Seksualiteten har intet normativt eller normalt uttrykk.»

I Oftestads bilde får skeive bistand fra de fleste makthavere i Norge til å drive gjennom sin «revolusjon», som han også mener vil være totalitær. Den vil «bli gjennomført inntil den siste opposisjonelle person er brakt til taushet ved utestengning eller ved trussel om å havne i en sosial og kulturell ghetto.»

Oftestads noe apokalyptiske synsmåter er ikke nye. I juli 2019 skrev han dette i Document: «Det grønne skiftet er noe mer enn miljøbevissthet. Det er en verdensanskuelse. Den rykker oss løs fra den industrielle revolusjon og går i tospann med en annen bevegelse, Pride, som opphever biologiske grenser.»

Biskop tar avstand

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var mannen bak terrorangrepet i Oslo natt til 25. juni islamist. Han leste neppe Oftestads post på Facebook 23. juni.

Stocke-Nicolaisen frykter likevel at en mer negativ holdning til skeive i offentligheten, skaper et klima som gjør også voldshandlinger mer sannsynlige. «Gale menn trenger noe som rettferdiggjør deres handlinger. Konspirasjonsteorier fremstilt som religion, slik som dem Oftestad uttrykker, kan dessverre bidra til dette», sier redaksjonssjefen til meg.

Biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme er klar: «Oftestad representerer ikke kirken, enda mindre dens sjelesørgeriske omsorg.»

«Pave Frans taler nemlig sjelesørgerisk på kirkens vegne og vil hverken dømme eller fordømme dem som lever i homofile forhold. Dette står ikke i motsetning til hans syn på det sakramentale ekteskapet, som i vår kristne tradisjon er mellom én mann og én kvinne», legger han til.

Tvang til sølibat?

Eidsvig finner det meningsløst om homofile skal dømmes til å leve i seksuell avholdenhet. «Sølibatet forutsetter et subjektivt kall for å være meningsfullt. Som tvangstrøye kan det ikke bidra til menneskelig lykke», sier han.

Biskopen sier han er uinteressert i ideologi. «Derfor finner jeg ikke regnbueflagget anstøtelig. Jeg tror ikke at alle som marsjerer under det, er tilhengere av revolusjon når det gjelder familiemønster og seksualitet. Det er en katolsk dyd å regne med at ens medmennesker er av god vilje. Det er sjelden jeg blir skuffet, uansett hvem de måtte være, eller hvem de velger å elske.»

En tredje, sentral norsk katolikk var også intervjuet. Vedkommende trakk torsdag sine sitater.

Det skjedde etter at jeg hadde sendt Oftestad en versjon av artikkelen.

Tung kilde for homofobi

Kirker og andre trossamfunn har historisk vært om ikke den eneste kilden til homofobi eller hat mot skeive, så i alle fall den med størst tyngde. Graden har variert, men det er blitt verre de siste årene.

Særlig i land som Russland og Polen, men også i USA, har hatet mot skeive økt. Det skjer i en allianse mellom reaksjonære politikere og religiøse ledere.

Skal Den katolske kirke i Norge bli en del av dette bildet? Noen frykter altså det, men strukturene i kirken bør være sterke nok til at en 80-årig emeritus ikke klarer det nærmest alene.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter