Det livssynsnøytrale samfunnet skaper kaos, ikke orden

Foto: Andre Noboa fra Unsplash

Det er den 14. mai 2018. En medisinstudent ved Universitetet i Lund i Sverige er kritisk til det han hører på en forelesning. Foreleseren Germund Hesslow er professor i nevropsykologi og har i mange år forelest i kurset «Arv og miljø». Under kurset tar Hesslow for seg fakta om de biologiske forskjellene mellom kjønnene, og […]

For få sæddonorer i Norge

Foto: Testalize me fra Unsplash

Det er mangel på norske sæddonorer. Det skriver NRK. Mange barnløse er skeptiske til donorsæd fra utenlandske sædbanker og ønsker sæd fra Norge som er strengere regulert. I Norge er det nemlig ikke mulig å opptre som anonym donor. Embryolog ved Oslo universitetssykehus, Taban Lak analyserer sæden som kommer inn fra potensielle donorer. Mange av […]