Staten er blitt en fiende av kvinnen, barnet og familien

Foto: Prachi Palwe fra Unsplash

For kort tid siden kom regjeringen med handlings­planen Trygghet, mangfold og åpenhet, som tar sikte på å fjerne diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønns­identitet, kjønns­uttrykk og kjønns­karakteristika. Sentralt i dette arbeidet står arbeidet for de som definerer seg som skeive. Som en konsekvens av det, la regjeringen for få dager siden fram forslag om å […]

Hard kamp om lov mot konverteringsterapi

Foto: Arisa Chattasa fra Unsplash

Vårt Land hadde i går en større reportasje om veien fram mot forslaget om forbud mot konverteringsterapi. vi bør legge merke til at KrF ikke reagerer på forslaget om å forby konverteringsterapi mot barn. Det innebærer at barn som mener seg født i feil kjønn, skal bli behandlet som det og ikke bli få behandling […]