Kan jordmoren snart være historie?

Foto: Dx fra Unsplash

I en tid der alt skal være kjønnsnøytralt er også tittelen jordmor under press. I en kronikk i bladet  Sykepleien.no. argumenterer sykepleier Joakim Stubberud og student Petter Sætre Steigedal for en kjønnsnøytral tittel: – For oss er det ikke viktig hva den nye tittelen blir. Det som er viktig, er å få frem at vi […]

Når kristentroen truer barns trygghet

Foto: Sandy Millar fra Unsplash

Det er åpen konflikt i Oslo mellom det kristne lærestedet Norsk lærerakademi (NLA) og ulike skoler i Oslo. På overflaten dreier konflikten  seg  om skoler i Oslo og deres reservering mot praksisstudenter fra en kristen høyskole, men går vi dypere i materien, ser vi det sekulære samfunnets store utfordring: Hvem skal ha definisjonsretten over hva […]