Barn av surrogatmødre

De som følger debatten rundt surrogatmødre, vil oppleve at svært få tar utgangspunkt i barnet når de etiske problemstillingene drøftes. Dette er, med tanke på den nye ekteskapsloven og dens fundament, kanskje ikke så underlig. Vi har nærmest akseptert at kjønnsforskerne og Marx har overtatt definisjonsmakten, og i et marxistisk perspektiv betyr samfunnet alt og […]