Frihet i vår tid

I løpet av kort tid har Norge fått en ny ekteskapslov og arbeidsmiljølov. Ikke langt tilbake fikk vi en liberalisert bioteknologilov, og noen begynner å lure; hva ligger bak disse endringene? Er det en ideologisk plattform vi kan forholde oss til og forstå? Finnes det en ideologi som kan gi svar på hva svaret blir […]