Medmor er her, hva nå?

Har ekteskapslovgivning betydning for mer enn forståelsen av mann og kvinne, kjærligheten mellom to, eller hva? Svært mange blir oppriktig fornærmet når noen av oss hevder at begrepet ekteskap bør forbeholdes par av mann og kvinne (for løser vi det opp md hensyn til kjønn, må vi også løse det opp med hensyn til antall), […]