Toneangivende pastor: Vil ha samtale om homofilt samliv i Misjonskirken

Foto: John Price fra Unsplash
Foto: John Price fra Unsplash

Erik Andreassen, pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem, gir anerkjennelse til MF-professor Terje Hegertuns tilnærming til debatten om samlivsetikk. Andreassen tar til orde for en «ikke fryktbasert samtale» om temaet. Det skriver avisen Norge idag.

Møtet ble ledet av Hilde Brekke Møller, studiedirektør ved MF. I tillegg til Hegertun og Andreassen deltok artist Knut Anders Sørum, som fortalte om sine erfaringer med å stå frem som homofil i et kristent miljø.

Hegertun: Forsvarer teologi om likekjønnet samliv

Terje Hegertun ga tidligere i år ut boken Det trofaste samlivet, der han argumenterer for en samlivsteologi der også likekjønnet samliv anerkjennes, så lenge det er basert på verdier som trofasthet og ansvarlighet. På møtet fremla han sin teologiske posisjon. Om avsnittene i Det nye testamentet som handler om homofili, fremla han:

– De aktuelle tekstene adresserer, slik jeg ser det, ikke det trofaste samlivet. Dette ser ikke ut til å være innenfor tekstenes horisont. Det dekadente, utagerende og tøylesløse begjæret er det tekstene adresserer. De er ikke treffende for den sak den kristne samlivsetikken ønsker å fremme for alle, om et samliv som bærer i gode og onde dager.

 Ditt mot og din lavmælte og respektfulle «approach» vil jeg anerkjenne, sa Erik Andreassen til Hegertun da han fikk ordet etterpå.

Han tok til tårer da han fortalte om hvordan han hadde kjempet med frykt da han ble invitert til å være med på møtet.

– Jeg kjenner på frykt i møte med dette temaet. Jeg vil tro at kanskje flere av dere kjenner på det samme. Flere kolleger har tatt kontakt med meg og uttrykt bekymring for at jeg skal være med på dette møtet. «Hva vil folk tro, Erik?» sa han.

 Yngre kollegaer i min egen sammenheng sier de er redde for at hvis de sier hva de mener om dette temaet, blir det vanskelig å få jobb, sa Andreassen.

– Jeg merker at jeg har latt meg styre av frykt lenge nok. Jeg gidder ikke mer. Jeg «går kontra» i stedet for å gjøre det mest behagelige, proklamerte han.

– Jeg er lei av timesvis med samtaler med kollegaer over år, med kaffekopper og rundt lunsjbord, uten at vi kan snakke om det i det store rommet, fortsatte han.

– Jeg er ikke først og fremst her for å bekrefte eller avkrefte det Terje sier, men jeg er her som et vitne på at denne samtalen trengs. De av dere, eller «oss», som tenker at det heterofile samlivet er det eneste samlivet, bør i hvert fall være åpne for at vi tar denne samtalen, sa han.

Erik Andreassen avviser overfor Norge IDAG at han i møtet støttet opp om Terje Hegertuns teologiske posisjon.

– Det jeg anerkjente, var hans måte å tilnærme seg samtalen på. At han er respektfull, og ikke skråsikker – faglig og med lavmælt stemme. Jeg var der som et vitne på at denne samtalen trengs, sier han.

– På spørsmål fra Norge IDAG hva han mener om hans teologiske ståsted, svarer Andreassen:

– Det har jeg ikke behov for å kommentere nå. Vi skal ha samtaler i kirken vår. Jeg har utgangspunkt i et konservativt ståsted i dette spørsmålet, men jeg mener vi må snakke bra om hvordan vi skal forholde oss til det fremover.

Norge IDAG spør da hva han mente da han sa at unge kollegaer i hans egen sammenheng, altså Misjonskirken Norge, frykter å ikke få jobb hvis de sier hva de mener om dette. Er det slik at han signaliserer at det egentlig er mange i Misjonskirken som ønsker å åpne for likekjønnede ekteskap?

– Bare her hører jeg at det er så mange nyanser som blir borte. At vi skal åpne for likekjønnede ekteskap, har jeg ikke hørt noen argumentere for. Men bare det å nevne i vår sammenheng at man burde snakke om dette, kan i mange sammenhenger tolkes som at man er liberal. Om det er mange som mener dette, har jeg ingen forutsetninger for å si noe om, bare at mange kollegaer har nevnt for meg at det å si noe om at man er usikker på sin posisjon, kan oppleves truende.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter