Ungarn vil grunnlovfeste barnets rett til en far og en mor

Mor barn

Regjeringen i Ungarn har foreslått et tillegg til landets grunnlov som skal sikre barn en oppvekst i lys av en kristen forståelse av kjønn. Det skriver Reuters. Forslaget som ble fremmet for parlamentet av landets justisminister Judit Varga erklærer at barn må bli garanteres en «upbringing based on values stemming from Hungary’s … Christian culture.” […]

Ungarns regjering ønsker å grunnlovfeste barnets rett til mor og far

Mor barn

Regjeringen i Ungarn har foreslått et tillegg til landets grunnlov som skal sikre barn en oppvekst i lys av en kristen forståelse av kjønn. Det skriver Reuters. Forslaget som ble fremmet for parlamentet av landets justisminister Judit Varga erklærer at barn må bli garanteres en «upbringing based on values stemming from Hungary’s … Christian culture.” […]

Ungarn forbyr skifte av juridisk kjønn

Budapest, Ungarn

Document.no skriver at Ungarns parlament tirsdag vedtok et forbud mot skifte av juridisk kjønn, til tross for internasjonale protester og advarsler om at transseksuelle risikerer økt diskriminering. Landet er et av få vestlige land som forstår hvilken trussel den radikale kjønnsideologien representerer for demokratiet, og blir konstant utsatt for press fra liberale stater om forlate sin […]