Kirkens ansvar i transdebatten

Foto: mindandi fra Freepik

Under tittelen Kirken og transdebatten hadde teologiprofessor Harald Hegstad den 21. september et innlegg i Vårt Land som gav uttrykk for Den norske kirkes (Dnk) holdning til LHBT+ bevegelsen, da med særlig fokus på kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens, men uten spesifikt å omtale situasjonen for barn og unge som eksponeres for denne ideologien. Det er uklart om artikkelen var ment å være […]