Kjønnsideologien skaper trange normer for vår forståelse av kjønn

Gutt og jente

I et intervju med avisen Norge I Dag gjør doktorgradsstipendiat Marianne Brattgjerd rede for hvorfor hun mener at den radikale kjønnsideologien bidrar til å skape trange normer for forståelsen av hankjønn og hunkjønn i dagens samfunn. Hun er svært skeptisk til SV sine forslag om å gjøre såkalt kjønnsbekreftende behandling mer tilgjengelig. Trangere normer: Doktorgradsstipendiat […]