Flere reagerer på Skottlands planer om ny lov mot hatkriminalitet

Foto: Roan Lavery fra Unsplash

Parlamentet i Skottland har planer om en ny lov mot hatkriminalitet, men vekker motstand. BBC skriver at en gruppe polititjenestemenn har gått ut og sagt at loven kan ødelegge politiets legitimitet og dets relasjon til offentligheten, da loven vil føre til at politiet må straffeforfølge ytringer. The Law Society of Scotland har gått ut og […]