Bør døde menn få donere sæd?

Død rose

To leger i Storbritannia har tatt til orde for at også døde menn bør få bli sæddonorer. Bakgrunnen til forslaget er Storbritannias mangel på sæddonorer,  Hvert år er det en stor import av sæd fra andre land, og legene Joshua Parker og Nathan Hodson mener de har funnet en løsning på denne utfordringen. I en […]