Bare en rollemodell?

I diskusjonen rundt en ny ekteskapslov har den viktigste kampen stått om definisjonsmakten, og svært ofte har motstanderne av den kommende loven unnlatt å reagere på begrepsbruken og menneskesynet bak.