Britiske forskere innenfor medisin: Pubertetsblokkere er et eksperiment på sårbare barn

Foto: ThisisEngineering RAEng fra Unsplash

Bevisene knyttet til de negavtive konsekvensene av pubertetsblokkere var en del av en rettssak i Storbritannia, og ble kunngjort etter at advokater med hell hevdet at det er en ‘betydelig offentlig interesse i å avsløre materialet. Dommen fra britisk høyesterett slo fast at pubertetsblokkere er “eksperimentell” behandling, og at barn generelt er for unge til […]