Når selvinnlysende sannheter blir kriminalisert

Lyset

Regjeringen har sendt en proposisjon til Stortinget. Den har tittelen Prop. 66 L (2019–2020) Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.) Proposisjonen har ikke fått særlig oppmerksomhet i media, men den inneholder forslag til endringer som ryster ved grunnleggende grensesteiner i vårt demokrati. Det liberale demokratiet som har vokst fram […]