USA innfører kjønnsnøytrale pass

Foto: Jeremy Dorrough fra Unsplash

USA innfører kjønnsnøytrale pass og ordningen trådte i kraft mandag. Dermed kan de 1,2 millioner amerikanere som ikke regner seg som hverken mann eller kvinne få mulighet til å få et pass hvor det står X i feltet for kjønn. Det amerikanske utenriksdepartementet kunngjorde i oktober at det første kjønnsnøytrale passet var utstedt. Men det […]