Trump administrasjonen vil ha to kjønn

Avisen Dagen skriver at Trump-administrasjonen ønsker å definere kjønn som en biologisk og uforanderlig tilstand som bestemmes av medfødt kjønnsorgan, ifølge et notat avisa New York Times har sett. Kjønnet skal bestemmes ut fra et klart «biologisk grunnlag med vitenskapelig basis, objektivt og administrerbart» Ifølge notatet vil USAs helsedepartement lede forsøket på å etablere en tydelig kjønnsdefinisjon […]