Enda et skritt på veien til avskaffelse av far: Mannen reduseres til en sædskvett

Labratorie

Fra 1. januar 2009 ble «medmor» innført som nytt begrep i lovverket. Mange bruker begrepet «medfar» på lik linje med «medmor», men juridisk sett finnes ikke en slik betegnelse, fordi den mannlige partner til biologisk far ikke kan være far fra fødselen av. For at to menn skal bli fedre sammen må den ikke-biologiske faren […]