Spørsmålet Harald Hegstad ikke svarer på

Papir

Professor på MF, Harald Hegstad, skriver i Vårt Land 21.9. et tankevekkende innlegg om «Kirken og transdebatten». Med unntak av Sofie Braut (Dagen 23.9.) har det, så vidt jeg har registrert, vært overraskende lite respons på innlegget. Overraskende fordi det han skriver er radikalt, og fordi han som professor på MF potensielt legger føringer for […]

Når menn blir kvinner

Skilt

En dansk mann har fått endret sin juridiske status og er nå en kvinne. Han får innkalling til testing av livmorhalskreft o.l., og forventer selvfølgelig at hans nye status skal gjelde på alle samfunnets områder. Forfatteren Ibi Pippi Hedegaard klarer på en enkel måte å få fram hvor absurd dagens politiske system er.