Vårt nye livssyn er ikke en privatsak

Private sign

Lederen i Unge Venstre, Sondre Hansmark, sa nylig til NRK at han synes det er problematisk at man arrangerer skolegudstjenester i skoletiden. Sondre Hansmark mener nemlig at religion og tro er en privatsak, at gudstjeneste er noe folk bør holde på med på fritiden, og vil at Norge skal være et sekulært og moderne samfunn […]