KFUK-KFUM presser kristne folkehøyskoler

Ungdom på vei opp Bessegen

Vårt Land skriver at Norges KFUK-KFUM vil revurdere sitt engasjement i folkehøgskoler som stiller samlivskrav til sine ansatte. KFUK-KFUM er deleiere i folkehøgskolene Danvik, Grenland, Sagavoll og Sørlandet. Mandag sendte generalsekretær Øystein Magelssen et brev til ledelsen ved skolene der han ber dem bringe klarhet i hva slags ansettelsespolicy de har i samlivsspørsmål. Deretter vil […]