Kirkens ansvar i transdebatten

Foto: mindandi fra Freepik

Under tittelen Kirken og transdebatten hadde teologiprofessor Harald Hegstad den 21. september et innlegg i Vårt Land som gav uttrykk for Den norske kirkes (Dnk) holdning til LHBT+ bevegelsen, da med særlig fokus på kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens, men uten spesifikt å omtale situasjonen for barn og unge som eksponeres for denne ideologien. Det er uklart om artikkelen var ment å være […]

Når kirken støtter Pride-ideologien

Kirkebygg

Da Jesus i sin bergpreken underviste sine disipler til å være hans etterfølgere, startet han med å erklære dem for salige (Matt 5-7). Han ville at de skulle leve i verden, men uten å tilpasse seg verden. Et slikt liv ville kreve forsakelse og føre til forfølgelse. Dere er jordens salt, sa han, dere er […]

Homofili i kirken, teologi eller ideologi?

På alle andre arenaer enn i den kristne kirke, oppfattes spørsmålet om homofili og homofiles kamp for likestilling med heterofile som et ideologisk spørsmål. Bør det fortelle oss noe? Man fødes ikke som kvinne, man blir det, det er sivilisasjonen som former det,skrev Simone de Beauvoir i sin berømte bok, Det annet kjønn. Eller som […]