Da USAs Høyesterett gikk aktivistenes ærend og ble lovgiver

Washington, USA

Christian Concerns Roger Kiska har gitt en avklarende analyse av hva som skjedde i USAs Høyesterett da de stemte i favør LHBTI-bevegelsen og bokstavelig talt selv ble lovgiver og skrev inn begrepene seksuell orientering og kjønnsidentitet i likestillingslovgivningen Title VII of the Civil Rights Act of 1964. Title VII: Kjønnsdiskriminering Loven det handler, SEC. 2000e-2 […]