Homofili i kirken, teologi eller ideologi?

På alle andre arenaer enn i den kristne kirke, oppfattes spørsmålet om homofili og homofiles kamp for likestilling med heterofile som et ideologisk spørsmål. Bør det fortelle oss noe? Man fødes ikke som kvinne, man blir det, det er sivilisasjonen som former det,skrev Simone de Beauvoir i sin berømte bok, Det annet kjønn. Eller som […]