Helsearbeidere i Storbritannia skal få nekte å behandle “homofobe” pasienter

Nekte

I Storbritannia skal det bli lov for helsearbeidere å nekte behandling av pasienter, unntatt i livstruende situasjoner, som kommer med diskriminerende bemerkninger: New National Health Service (NHS) rules set to go in effect in April will allow NHS staff to refuse non-emergency care for patients who harass or bully them, which includes discriminatory remarks. The […]