Saksøker kjønnsklinikk

Klinikk

Keira Bell, 23, har sluttet seg til tidligere psykiatrisykepleier ved Tavistock, Sue Evans, og moren til en kjønnsforvirret jente (omtalt som Mrs A) i deres  stevning mot klinikken Tavistock and Portman. Klinikken er en av  Storbritannias mest respekterte for kjønnsforvirrede ungdommer (GIDS: gender identity development service), og finansieres av Tavistock and Portman NHS Foundation Trust. […]