Lokk på samlivsdebatt i Frikirken?

Foto: Edward Cisneros fra Unsplash

Pastor i frikirkemenigheten Kraftverket, Kjetil Gilberg, reagerer på synodestyrets motforslag til Kraftverkets ønske om å redegjøre for skeives plass i Frikirken, og sier det slik til avisen Vårt Land: Jeg leser dette som et forsøk på å avslutte saken før den har kommet i gang. Det mener jeg er uklokt, og en undervurdering av engasjementet […]