Kristne i Sverige reagerer på forslag om forbud mot konverteringsterapi.

Foto: Jenny Marvin fra Unsplash

Det er den europeiske evangeliske alliansen (EEA) som frykter at forslaget om forbud mot konverteringsterapi kan ramme grunnleggende sider ved religionsfriheten. Det skriver avisen Världen iDag. Europeiska evangeliska alliansen (EEA) anser att förbön, rådgivning och själavård är en viktig del av religionsfriheten och yttrandefriheten. En eventuell lagstiftning får inte inskränka detta mer än nödvändigt. – […]