Splittelse i Åpen Kirkegruppe

Splitt

Åpen Kirkegruppe er ingen stor organisasjon, bare på ca 100 medlemmer, selv om dens innflytelse skulle tyde på en langt større medlemsmasse. Men uansett størrelse, nå er det brann i det som ofte har blitt fremstilt som rosenes leir. Det er konstituert leder for Åpen Kirkeguppe, Robert Mellberg Solvang, som i en uttalelse til Vårt […]