Staten Alabama USA kan komme til å forby skifte av kjønn for mindreårige

Rettsvesenet

Senatet i Alabama har vedtatt et lovforslag som medfører at det blir definert som en kriminell handling å foreskrive pubertetsblokkerende hormoner og kjønnshormoner til personer under 19 år. Det var den republikanske senatoren Shay Shelnutt som fremmet forslaget. The Alabama Senate today passed a bill that would make it a crime for doctors to prescribe […]