Sverige: Beslutningen om hen-tvang ankes til Justitieombudsmannen

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash
Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

Vi har tidligere skrevet om den svenske læreren Selma Gamaleldin som nektet å bruke begrepet «hen» om en såkalt ikke-binær elev. Det førte til at hun måtte slutte i stillingen, og eleven fikk 150.000 SEK i erstatning.

Det svenske diskrimineringsombudet (DO), mener at eleven har blitt utsatt for diskriminering og trakassering ved å bli kalt feil pronomen i et helt semester. Det melder DO i en pressemelding.

En statlig tvang om å bruke begrepet «hen» strider mot ytringsfriheten, mener gruppen Academic Rights Watch. Gruppen har derfor anmeldt Diskrimineringsombudsmannen (DO) til Justitieombudsmannen (JO).

Världen idag omtaler saken slik:

150 000 kronor ska den elev som en lärare inte ville kalla för ”hen” få i ”diskrimineringsersättning” av skolan, meddelade DO nyligen.

Fallet och beslutet, som Världen idag berättat om vid flera tillfällen, har väckt stor uppmärksamhet. Nu väljer gruppen Academic Rights Watch (ARW) att anmäla myndigheten till JO.

Det allmänna, alltså staten, får inte tvinga någon att delta i en politisk eller religiös meningsyttring, skriver ARW på sin webbplats och hänvisar till grundlagen. Gruppen menar att det är tydligt att uttrycket hen är politiskt laddat och omstritt.

”Slutsatsen blir att ett från det allmänna utgående krav på användande av ’hen’ … innebär ett statligt tvång att delta i en politisk meningsyttring till förmån för en omstridd politik vars syfte delvis är att ifrågasätta uppdelningen av kön i man och kvinna”, skriver ARW och hänvisar till en forskningsrapport som kom ut 2018 från Lunds universitet.

Rapporten visar att ju mer högerorienterad politisk inställning en person har, desto mer negativ är personen till användning av begreppet hen.

ARW framhåller också att en tvåkönsuppdelning ”är fundamental i vissa religiösa sammanhang” och ett krav att använda hen därmed också innebär ”en påtvingad meningsyttring i förhållande till vissa religiösa uppfattningar”.

Gruppen anser att DO:s beslut står i strid med grundlagen och eftersom det kan antas få en prejudicerande roll vill man att ärendet nu prövas av JO.

Många andra har också reagerat starkt på DO:s bedömning.

”Att straffa människor för vad de inte säger är att öppna dörren till en helt ny nivå av diskursiv tyranni”, skrev till exempel Adam Cwejman på Göteborgs-Postens ledarsida efter DO:s beslut.

Världen idag

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter