Statsforvalteren i Rogaland: Klepp kan nekte å gi støtte til organisasjoner som ikke gir verv til homofile

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

I fjor blusset det opp en debatt i Klepp kommune i forbindelse med nye retningslinjer for kommunal støtte til kulturlivet.

Det handlet om at organisasjoner som får støtte må regne alle medlemmer som likeverdige når det gjelder å stå på valg til verv. Dette gjelder samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet.

Etter en opphetet konflikt, vedtok kommunen dette. Og nå viser det seg at vedtaket er fullt lovlig, ifølge en avgjørelse signert Statsforvalter i Rogaland, Bent Høie.

Diskriminering på religiøst grunnlag?

Da Aftenbladet skrev om saken i januar i fjor, fortalte Arild Børge Skjæveland (Sp) at ballen begynte å rulle i forrige periode i forbindelse med støtte til Klepp bedehus.

– Der kan ikke alle sitte i styret selv om de er med i foreningen. Vi ønsker ikke a- og b-medlemmer. Alle som er med i en forening skal kunne være valgbare til et styre, sa han den gang.

Seks kommunestyrerepresentanter i Klepp krevde i desember i fjor lovlighetskontroll kommunen sitt vedtak om støtte.

De mente blant annet at vedtaket utelukker enkelte trossamfunn og religiøse organisasjoner fra å bli tildelt kulturstøtte dersom de stiller teologisk begrunnede livstilkrav til ledelsesverv

Dermed, mente de, at retningslinjene fører til ulovlig diskriminering på religiøst grunnlag.

Kan likevel «lovlig» forskjellsbehandle

Statsforvalteren gir ikke klagerne medhold i dette, men forutsetter at Klepp sørger for å ivareta diskrimineringsforbudet ved bruk av de nye retningslinjene.

Det betyr at dersom en organisasjon mener å ha et lovlig grunnlag for å forskjellsbehandle når det kommer til verv, så må kommunen ta konkret stilling til dette når de skal anvende retningslinjene.

Derfor poengterer Statsforvalteren at selv om ordlyden er lovlig, kan de nevnte retningslinjene isolert sett by på utfordringer når de faktisk skal benyttes.

 

Stavanger Aftenblad

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter