Skeive katolikker krever reform

Vatican city
Foto: Caleb Miller fra Unsplash

Aldri tidligere har Den katolske kirke opplevd at så mange står fram samtidig. Det skriver Vårt Land.

Vårt Land skriver at aksjonen #OutInChurch og TV-dokumentaren Wie Gott uns schuf Slik skapte Gud oss») utsetter den tyske katolske kirke for enda et sjokk.

Sist uke kom rapporten som omfatter minst 497 ofre for overgrep i München bispedømme i perioden 1945-2019. Minst 235 av kirkens ansatte begikk overgrep, blant dem 173 prester og ni diakoner, ifølge rapporten.

Mandag slo dokumentaren, sendt hos den tyske kringkasteren ARD, ned som en bombe. Den bygger på intervjuer med 100 mennesker som har det til felles at deres legninger er i strid med kirkens lære.

Vårt Land skriver at bak aksjonen #OutInChurch står det 125 navn. Prester, diakoner, kirkemusikere, lærere, leger, sosialarbeidere, administratorer – alle er ansatte i menigheter og institusjoner i Den katolske kirke i Tyskland. Catholic New Agency melder at tyske katolske biskoper hilste aksjonen velkommen da den ble lansert mandag.

Jesuitten Ralf

Presten og jesuitten Ralf Klein (61) er den første vi møter. Han forteller hvordan han har levd i sølibat og at hans seksuelle legning derfor er irrelevant for andre. Han vet hvilke vansker det vil skape for ham å stå fram.

Han vet også at han ved å ikke fortelle om sin legning, vil bidra til at andre må forbli i mørket. Han forteller også om det tillitsbruddet han ble utsatt for da han betrodde seg til en kollega.

– Jeg vil tilhøre kirkens fellesskap og lar meg ikke presse ut, sier han.

Aksjonen #OutInChurch krever også reformer i kirkens lære. Mottoet deres er «for én kirke uten angst».

– Vi finnes. Det blir snakket mye om oss. Nå snakker vi selv, heter det innledningen til manifestet deres.

Aktuell film

  • 100 ansatte i Den katolske kirke i Tyskland står fram som skeive i den ARD-sendte TV-dokumentaren Wie Gott uns schuf.
  • Bak dokumentaren står gravejournalisten Hajo Seppelt sammen med Katharina Kühn, Marc Rosenthal og Peter Wozny.
  • I ti år har Seppelt undersøkt diskrimineringen av skeive som er ansatte i Den katolske kirke i Tyskland.

Alt gikk feil

Werner Jeanrond (66) er professor i systematisk teologi på Teologisk fakultet ved Universitet i Oslo. Han er tysk katolikk. Han så TV-dokumentaren da den ble vist på den tyske allmennkringkasteren ARD mandag kveld.

Han har full forståelse for budskapet fra de 100.

– Gud har skapt oss forskjellige. Vi tar imot det Gud har gitt oss og lever med de forutsetninger vi har fått. Da kan vi ikke si om andre at de er skapt feil. Det er en stor misforståelse. Den andre store misforståelsen er å si at Bibelen kommenterer dagens kunnskap om homofili. Bibelen sier absolutt ingenting om den kunnskapen, sier Jeanrond.

– Alt har gått feil i Den katolske kirken angående homofili, og vi må rydde opp i det. Også biskopen i Aachen som opptrer i filmen sier det samme, så det er ikke noe merkverdig i det. Det spesielle er at det har tatt så lang tid å innse dette.

Avguderi

Werner Jeanrond har hele sitt liv hørt lignende historier fra kolleger, studenter og familiemedlemmer som er homofile eller lesbiske, og sier han har sett deres lidelser.

– Jeg tenkte på dem da jeg hørte vitnesbyrdene i dokumentaren. Det er en stor tragedie at vi har vært ute av stand til å akseptere det mangfold Gud har skapt og i stedet sorterer mennesker etter grenser vi selv har skapt for vår seksualitet. Det er et slags avguderi vi har holdt på med i katolske miljø som vi må overvinne.

– Hva mener du med avguderi?

– Vi har fastlagt våre tanker om seksualitet og erklært dem for guddommelige. Da har vi trodd på en gud vi selv har skapt. Det har ikke med evangeliets kjærlighetsbudskap å gjøre.

Stor lederkrise

Jeanrond mener de siste ukas hendelser innebærer en stor krise for katolsk lederskap.

– Kirkeledelsen har mer eller mindre tapt all autoritet på en uke. For de fleste framstår dette som at den katolske kirke ikke har noen aning om seksualitet. I stedet har den utsatt barn for misbruk og ofret homofile og transpersoner på det alteret for normativitet som kirken selv har bygget.

Selv om overgrepsrapporten og dokumentaren ikke har med hverandre å gjøre, virker de inn på den samme kirken.

– Det gjør at vi befinner oss i en eksplosiv situasjon i Tyskland. Mange mener, og jeg er blant dem, at en forandring bare kan komme nedenfra. Biskopene kan ikke lenger fornye Den katolske kirke i Tyskland.

Ufeilbarlig

Jeanrond mener det er vanskelig å si noe sikkert om hva reaksjonene blir for dem som står fram i TV-dokumentaren. De regionale forskjellene i Tyskland er store.

– Poenget er at bispekollegiet er helt uenige i spørsmålet. Noen biskoper har visst dette hele tiden, og går bare videre. Mens andre er opptatte av å opprettholde bildet av en uforanderlig kirke med en ufeilbarlig seksualmoral. Det kommer antagelig til å gjøre det vanskelig for dem som stod fram i filmen.

Den fornyelse som nå trengs, må komme nedenfra. Den kan ikke komme fra biskoper som har mistet all autoritet

—  Werner Jeanrond

Om flertallet av de tyske biskopene kan være for en reform, minner Jeanrond om at de er en del av en verdenskirke. I Tyskland vil et flertall biskoper ikke våge å gå til noen skritt mot dem som har stått fram og et fåtall er til og med positivt innstilt. Bildet av det katolske Tyskland er ikke svart-hvitt om LHBTQ+-spørsmål.

– Nå trengs det et lederskap både i verdenskirken og på økumenisk nivå. Men bildet domineres av dem som har trodd på kirkens lære og ikke på Guds kjærlighetsbud. Det er et trosproblem. Det må bearbeides, og det er teologenes ansvar å bearbeide og fundere over dette.

Neppe splittelse

– Du bruker ordet eksplosiv. Hva er sprengkraften i situasjonen?

– Sprengkraften ligger i det doble i situasjonen. Selv om overgrepsrapporten og dokumentaren ikke handler om det samme, har følgene av det med hverandre å gjøre på den måten at det katolske lederskapet ikke lenger fungerer. Det er eksplosivt. Samtidig finnes det i alle kriser muligheter til ny start. Troen er ny hver morgen, og hver morgenbønn gir nye muligheter. Den fornyelse som nå trengs, må komme nedenfra, fra de vanlige troende. Den kan ikke komme fra biskoper som har mistet all autoritet.

– Kan det føre til en kirkesplittelse?

– Nei. Den store forskjellen på den katolske og den protestantiske kirke, er at den katolske ikke så lett splittes, men kjemper videre. At man er uenige, betyr ikke at man skiller lag. Det henger sammen med den katolske sakramentforståelsen. En ny kirke er ingen løsning, men vi må forandres og omvendes der vi er. Konflikten handler om synet på seksualitet og på makt og forbindelsen mellom dem. Og den konflikten må vi ta nå.

Vårt Land har vært i kontakt med Den katolske kirke i Norge, som ikke ville kommentere saken: «Vi har ikke sett filmen og kan derfor vanskelig kommentere den», skriver de i en sms

 

Vårt Land

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter