Oxford-professor trues av transbevegelsen

Pride flagg
Foto: Tristan Billet fra Unsplash

Mange lures ofte til å tro at den seksuelle revolusjonen ikke rammer dem selv. At det bare er intolerante konservative kristne som berøres. Vel, historier fra Storbritannia viser en virkelighet norsk media ikke deler. De passer ikke inn i feiringen av mangfold og Prideparader.

Transbevegelsen gjør ikke forskjell på folk, det handler om å bøye seg for en virkelighetsoppfatning som bryter med alle vitenskapelige idealer.

I forrige uke fortalte avisa The Telegraph historien om professor Selina Todd ved Universitetet i Oxford som må ha beskyttelse etter trusler fra transbevegelsen. Årsak? Trans-aktivister startet å klage på henne fordi de mente at hennes undervisning om feminismens historie er transofobisk.

Professor Selina Todd er en historiker som spesialiserer seg på livet til kvinner og arbeiderklassen, og sier at hun har fått «rutinemessig sikkerhet» for å sikre at hun ikke blir angrepet.

Det var to studenter som varslet henne om at hun kunne være i fare på grunn av hennes engasjement for kvinners rettigheter. Studentene fortalte at det hadde versert trusler på sosiale nettverk som de var en del av.

Resultatet ble at Selina Todd har fått beskyttelse til alle forelesninger ut året.

I sin forskning antyder hun at kvinner som opptrådte som menn i fortiden, ofte var lesbiske som søkte å beskytte seg selv, eller fordi de ønsket jobber som normalt kun var forbeholdt menn.

Den første klagen kom som en påstand om transofobi fordi det ble hevdet at det ikke ville være akseptabelt at hun skulle få undervise transkjønnede studenter. Hun forteller til The Telegraph at fakultetet nå daglig mottar klager fra aktivister som krever at hun skal bli sparket fra universitetet.

Hun sier at hun blir redd av truslene i forelesningene og at det har påvirket henne veldig, at du ikke forventer stadig å måtte forsvare deg mot klager eller trusler om vold.

Hun har derfor bedt universitetet sette i verk sterkere midler for å disiplinere studentene som er ansvarlige for ubehaget.

Vårt tids seksuelle revolusjon handler om langt mer enn om kampen for homofiles rettigheter. Transbevegelsen utgjør en trussel for hele vår kultur.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter