Ontario by foreslår vedtekter som forbyr all kommunikasjon som kan “fornærme” LHBT-individer

Foto: Elyssa Fahndrich fra Unsplash
Foto: Elyssa Fahndrich fra Unsplash

Bare dager etter at Million Person March mot LHBT-propaganda i skoler bler markert over hele Canada, vurderer byen Waterloo, Ontario, en vedtekt som forbyr all kommunikasjon på kommunal eiendom som kan få LHBT-identifiserende personer til å “føle seg trakassert.”

Onsdag 29. september vil Waterloo regionale rådmenn stemme over en vedtekt som forbyr all kommunikasjon på offentlig eid eiendom som kan få noen som identifiserer seg som LHBT til å «føle seg trakassert», «fornærmet» eller «urolig».

“Med andre ord,” skrev Campaign Life Coalition (CLC) president Jeff Gunnarson, “hvis dette går, vil #1MillionMarch4Children aldri igjen få lov til å finne sted i den regionale kommunen Waterloo, med den begrunnelse at visse mennesker kan “føle” krenket, basert på deres ‘kjønnsidentitet’, ‘kjønnsuttrykk’ eller ‘seksuelle legning’.”

I henhold til den foreslåtte vedtekten inkluderer aktiviteter som anses som forbudt, “kommunikasjon, forårsake eller tillate kommunikasjon med enhver person på en måte som får personen, rimeligvis under alle omstendigheter, til å føle seg trakassert.”

Kommunikasjon betraktes som “ord talt, skrevet eller registrert elektronisk eller elektromagnetisk eller på annen måte, samt gester, tegn eller andre synlige representasjoner.”

Videre definerer vedtekten “trakassert” som inkludert, men ikke begrenset til, “føle seg plaget, urolig, bekymret, plaget eller plaget; eller opplever støtende eller uønsket oppførsel, kommentarer, mobbing eller handlinger som med rimelighet kan forårsake krenkelser eller ydmykelse, inkludert oppførsel, kommentarer, mobbing eller handlinger på grunn av rase, religiøs overbevisning, farge, funksjonshemming, alder, aner, opprinnelsessted, ekteskap status, inntektskilde, familiestatus, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell legning.”

Lifesitenews

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter