Nå tillates eggdonasjon, men ikke for single

Foto: Helena Lopes fra Pexels
Foto: Helena Lopes fra Pexels
NRK skriver at seniorrådgiver i Helsedirektoratet Anne Forus sier at klinikker som blir godkjent, kan regne med å få klarsignalet i slutten av februar.

– Hvor raskt de kommer i gang vil avhenge av om de finner donorer, sier Forus til NRK.

Det blir ikke tillatt å bruke kjent donor, unntaket er lesbiske par som kan donere egg til hverandre. Fra 1.juli fikk enslige rett til assistert befruktning, derimot ikke til eggdonasjon. Helsedirektoratet sendte nylig ut retningslinjene for eggdonasjon på høring. Fristen er kort og satt til 20.januar.

Ifølge NRK har tre av de 11 klinikkene som har tillatelse til assistert befruktning i Norge, søkt om å få tilby eggdonasjon.

Kvinner som vil donere egg må være mellom 25 og 35 år og ha fast tilknytning til Norge, ifølge Helsedirektoratets veiledning.

Endringene i bioteknologiloven som trådte i kraft 1.juli i år gir barnet rett til å vite identiteten til donor når det blir 15 år.

Livioklinikken: 25-30 har bedt om eggdonasjon

Livioklinikken i Oslo er en av de hittil tre fertilitetsklinikkene som har søkt Helsedirektoratet om å få rekruttere eggdonorer.

Klinikksjef Nan Birgitte Oldereid sier hun har ventet i mange år på at også eggdonasjon skulle bli tillatt i Norge, og sier klinikken er klar til å sette i gang.

De har så langt hatt henvendelser fra mellom 25 og 30 par som ønsker dette tilbudet. Livio vil starte rekruttering av eggdonorer så raskt de blir godkjent av Helsedirektoratet.

På spørsmål fra NRK  om det et marked for dette tilbudet, svarer Oldereid:

– Ja det er jeg helt sikker på, for vi vet jo ikke hvor mange som har vært til eggdonasjon i Russland, Spania, Litauen, Finland, så noen hundre vil det nok bli,

Hun sier også til NRK at hun håper hun får det antallet donorer de trenger, og at viser til Sverige hvor det har vært god respons.

Den økonomiske kompensasjonen for kvinner som vil donere egg skal være lav, men Oldereid sier til NRK at hun tror at motivasjonen hos kvinner som vil gi er altruistisk, det vil si at de ønsker å hjelpe andre.

– Vi vet at dette er kvinner som har tenkt på det, er velinformerte, sier hun.

veiledningen Helsedirektoratet har sendt på høring, foreslår de to alternativer til kompensasjon for kvinner som vil donere egg.

  • Alternativ 1: 10.000 kroner (10 % av 1G) eller
  • Alternativ 2: 5.000 kroner (5 % av 1G)

– For par som ønsker å få assistert befruktning ved hjelp av eggdonasjon, kan prisen fort komme opp i 80.000 – 90.000 kroner for ett forsøk, anslår Oldereid.

En vesentlig argument i favør av eggdonasjon var at det skulle være altruistisk. Det vil si at kvinner ikke skulle få en økonomiske kompensasjon for å gi egg. Nå kommer realiteten. Kr 5000-10000 er fortsatt  lite hvis kvinnen skal ha noe igjen for den påkjenning hun får, men samtidig er «altruismen» i loven avslørt. I det øyeblikket myndighetene begynner å betale, blir dette en tjeneste man yter på lik linke med alle andre, og da bør man ikke bli overrasket den dagen noen kvinner krever et høyere beløp.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter