Hæren søker genderrådgiver

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash
Hæren søker etter genderrådgiver, og på Finn.no kan vi lese følgende:

Mangfold er en viktig ressurs i operasjoner og virksomhet. Er du vår nye genderrådgiver i Hæren?

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Genderrådgiver
Frist
27.03.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret
Denne stillingen er den del av Forsvarets virksomhet som understøtter regjeringens handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet (2019-2022) med bakgrunn i FN-resolusjon 1325. Hæren mener at perspektiver rundt kjønn og mangfold er viktig å forstå og at mangfold gjennom rekruttering og inkludering av personell med forskjellig kjønn, etnisitet, alder, legning, kompetanse og erfaringer gjør Forsvaret sterkere og bedre.Genderperspektivet er viktig for å forstå hvordan ulike strukturer påvirker operasjoner, virksomheter og samfunn. Økt forståelse gir bedre planer for operasjoner, smartere gjennomføring av operasjoner og virksomhet, og bedre innsikt i hvordan Forsvaret påvirker og påvirkes av disse strukturene.Ved Hærstaben Bardufoss, som er lokalisert i Rusta leir, har Hæren opprettet en ny stilling som genderrådgiver. Ansvarsområdet er å lede arbeidet med implementering og helhetlig integrering av genderperspektivet i planlegging og gjennomføring av operasjoner.Med avdelinger over hele landet bestående av profesjonelle soldater og personell i førstegangstjeneste, er Hæren klar til å forsvare landet vårt til enhver tid. Hæren er Forsvarets styrker på bakken for å sikre Norges suverenitet på landjorda. Hærstaben har ca. 170 ansatte og er primært lokalisert på Bardufoss. Hærstaben planlegger, koordinerer og utøver ledelse på vegen av sjef Hæren.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og delta i utdanning, trening og øving for å inkludere gender som en naturlig del av Hærens operative virksomhet
 • Samarbeide nasjonalt og internasjonalt for å utvikle og ivareta genderperspektivet i Hæren og Forsvaret
 • Planlegge og gjennomføre kompetanseutvikling innenfor eget fagområde
 • Støtte og være faglig rådgiver for ledere og stabsprosesser på alle nivå
 • Bidra i Hæren planprosesser innen eget fagområde

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Bachelor utdanningsnivå innenfor relevante studieretninger (f.eks. sosialantropologi, sosiologi eller tilsvarende)
 • Gode muntlige og skriftlige språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • Erfaring fra Forsvaret
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig/NATO Secret før tiltredelse
 • Lang og relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning (f.eks. integreringsarbeid, utviklingsarbeid fra humanitær bistand, etc.)

Det er en fordel om du også har:

 • Utdanning på masternivå innenfor relevant studieretning (f.eks. sosialantropologi, sosiologi eller tilsvarende)
 • Evne til å håndtere ulike datasystemer
 • God kjennskap til Forsvarets virksomhet og organisasjon

Vi ber om at all utdanning og arbeidserfaring må dokumenteres ved å lastes opp i Webcruiter. Høyere utdanning i utlandet må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må legges ved søknaden.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, nøyaktig og ansvarsfull
 • God arbeidskapasitet og helhetsoversikt
 • Evne til selvstendig arbeid så vel som i team

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et godt kollegialt miljø
 • Hærstaben har fleksitidsordning, samt godt tilbud om trening i arbeidstiden
 • Spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver stillingskode 1434 lønnstrinn 69 – 73, for tiden kr. 637.900 – 689.600, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.  Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Om arbeidsgiveren

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

 

Sektor
Offentlig
Sted
9325 Bardufoss
Bransje
Konsulent og rådgivning,
Offentlig administrasjon,
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Samfunnsviter

Nøkkelord

Gender, Forsvaret, Hæren, Sosiologi, Mangfold

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter