Flere menigheter avviser Frikirkens samlivsforslag

Foto: John Price fra Unsplash
Foto: John Price fra Unsplash

Porsgrunn, Randesund og Fredrikstad frikirker går alle imot Frikirkens ledelse, og sier nei til at synet på homofili bør anses som et bekjennelsesspørsmål. Det skriver Vårt Land.

Det var i november i fjor at Frikirkens nasjonale ledelse kom med sitt forslag til ny samlivsteologi. De anbefaler å ikke åpne for to syn på homofilt samliv, og foreslår at samlivssyn skal anses som et bekjennelsesspørsmål.

At samlivssyn er et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

Saken skal diskuteres i samtlige av Frikirkens menigheter frem mot 4. mars, før saken skal avgjøres på synodemøtet i Oslo 6.–9. juni.

Vårt Land har tidligere meldt at Kristiansand frikirke, en av trossamfunnets største menigheter, har avvist forslaget og bedt Frikirken utsette behandlingen av saken til 2027.

– Folk samler seg uavhengig av hva man mener om selve saken. Det er store variasjoner om hva folk mener om likekjønnet samliv, men i stor grad enighet om at det ikke skal betegnes som et bekjennelsesspørsmål, sier pastor i Fredrikstad Per Eriksen til Vårt Land.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter