Flere mener Trettebergstuen går for langt i konverteringsterapisaken

Foto: Kelly Sikkema fra Unsplash
Foto: Kelly Sikkema fra Unsplash

Flere tunge institusjoner mener regjeringens foreslåtte forbud mot konverteringsterapi kan stride mot menneskerettighetene. Det skriver avisen Dagen.

Dagen skriver videre:

«Finnes det dokumentasjon på at lovavdelingen har vurdert dette som i tråd med Norges menneskerettslige forpliktelser», spurte KrF-leder Olaug Bollestad i et skriftlig spørsmål i Stortinget til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

«Kan statsråden legge fram dokumentasjon som bekrefter at lovavdelingen har kommet til en ny konklusjon på spørsmålet om avveiningene mot menneskerettighetene når det gjelder samtykkende, voksne personer», spurte Turid Kristensen (H) til kultur- og likestillingsminister i et skriftlig spørsmål som ble sendt samme dag.

Fredag fikk de begge svar. Men ingen av statsrådene vil si noe om hva som er lovavdelingens syn på konverteringsterapi.

Støre-regjeringen går lenger enn Solberg

Da Trettebergstuen la fram forslag til forbud mot konverteringsterapi under Oslo Pride i juni i år ble det klart at denne regjeringen ønsker å gå lenger i sitt forbud enn det Solberg-regjeringen foreslo i fjor.

Støre-regjeringens forslag innebærer strengere straffer, og et totalforbud mot konverteringsterapi som også gjelder for samtykkende voksne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det til tross for at lovavdelingen i 2021 mente at et totalforbud «trolig ville innebære et uforholdsmessig inngrep i retten til privatliv og religionsfrihet». Uttalelsen kom i en tolkningsuttalelse bestilt av Solberg-regjeringen i arbeidet med deres lovforslag.

Lovavdelingen er underlagt Justisdepartementet, og har ansvar for teknisk kvalitet i lovverket og å gi juridiske råd til regjeringen og departementene.

– Det var så langt vi kunne gå

Støre-regjeringen har ikke bestilt en ny tolkningsuttalelse fra lovavdelingen i arbeidet med den nye loven, men Trettebergstuen har uttalt til Minerva at lovavdelingen «velsigner» forslaget.

Likevel vil ikke lovavdelingen bekrefte at en slik «velsignelse» har funnet sted, melder Minerva.

Det mener Høyre-representant Turid Kristensen er urovekkende.

– Jeg synes det er vanskelig å forstå hvordan de har kunnet gå så langt, når lovavdelingen ga en tolkningsuttalelse til vår regjering som var såpass tydelig på at dette trolig strider mot menneskerettighetene, sier Kristensen til Dagen.

– Var det deres oppfatning at dette var så langt lovavdelingen var villig til å gå?

– Det var så langt vi kunne gå. Og det ville likevel blitt den strengeste lovgivningen i Europa, om ikke i verden, på det tidspunktet.

Turid Kristensen: Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre. Foto: Herman Frantzen

Vil ha en så streng lov som mulig

Kristensen er selv en forkjemper for et strengt forbud mot konverteringsterapi.

– La det være helt klart: jeg ønsker en så streng lovgivning som overhodet mulig. Men det er viktig å holde oss innenfor de andre lovbestemmelsene vi har, ikke minst innenfor menneskerettighetene.

Kristensen forklarer at Trettebergstuens uttalelse om at lovavdelingen har «velsignet» forbudet har vært med på å gi denne regjeringens forslag legitimitet. Da det tidligere denne måneden kom fram at lovavdelingen ikke vil bekrefte at de har gitt sin tilslutning til lovforslaget, skaper det stor usikkerhet, mener hun.

Lovavdelingen har foreløpig ikke besvart Dagens spørsmål i saken tirsdag.

Vil vurdere innspillene

Trettebergstuen bekrefter i sitt svar til Kristensen at de har hatt tett dialog med Justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med lovforslaget. Hun sier også at det kun er unntaksvis at lovavdelingen kommer med en egen uttalelse som vurderer forholdet til menneskerettighetene.

Hun legger til at Solberg-regjeringens forslag, som lovavdelingen vurderte, ikke var et totalforbud. Lovavdelingen tok heller ikke stilling til om et straffebud med vilkår om at handlingen må være «klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade», forklarer hun.

Samtidig presiserer hun at departementet vil vurdere innspillene som har kommet inn om at forslaget griper for langt inn i menneskerettighetene.

– Etter en høring er det alltid naturlig å se på hvilke justeringer som må gjøres, skriver Trettebergstuen i sitt svar til Kristensen.

Riksadvokatenstatsadvokaten og Norges institusjon for menneskerettigheter er blant institusjonene som mener at forbudet går for langt.

Mener Trettebergstuen må på banen

Kristensen er ikke fornøyd med svaret fra Trettebergstuen.

– Det kan være at det er et særtilfelle at lovavdelingen har gitt en tolkningsuttalelse i en sak som dette, men det handler om at det her er menneskerettigheter satt opp mot et ønske om å beskytte en sårbar gruppe. Da må vi være sikre på at vi klarer å bevare begge hensynene.

Hun er bekymret over at verken Justisdepartementet eller Kulturdepartementet vil vise innspillene fra lovavdelingen som ligger til grunn for lovforslaget.

– Jeg synes de må på banen og dele denne informasjonen. Vi vil ha dette så strengt som mulig, men vi vil ikke bryte menneskerettighetene. Da må vi føle oss faglig trygge på at våre intensjoner ikke tråkker på andre hensyn.

– Hvem må på banen?

– Enten Trettebergstuen eller Mehl. Jeg mener også at de bør be om en ny tolkningsuttalelse fra lovavdelingen.

Frykter loven kan overprøves i Høyesterett

Hun legger til at det vil skade saken for LHBT-personers rettigheter dersom et utvidet forbud blir vedtatt og det viser seg at loven er i strid med menneskerettighetene.

– Men kan se for seg at en homofob person tar en sak til Høyesterett og vinner fram. Det vil være veldig ødeleggende for oss som ønsker et sterkt forbud mot konverteringsterapi.

– Hva er det du vil forby?

– Jeg tror egentlig ikke vi er så uenige med denne regjeringen. Vi ønsker å forby at sårbare mennesker skal bli utsatt for forsøk på påvirkning og forsøk på å endre den de er. Å prøve å endre noen på den måten er forkastelig.

Riksadvokaten advarer mot konverteringsterapi-forbud

Tror ikke forslaget kan sendes til Stortinget

Høringsfristen for forslaget gikk ut 10. oktober. Nå skal Kulturdepartementet vurdere innspillene før lovforslaget eventuelt sendes til Stortinget.

– Hvordan vil Høyre stille seg til forslaget slik det er nå?

– Jeg tror ikke hun (Trettebergstuen, journ.anm) vil kunne sende forslaget til Stortinget slik det er nå, uten å redegjøre bedre for de juridiske problemstillingene i denne saken, nettopp på grunn av de vektige høringsinnspillene som har kommet.

– Nå sier Kulturdepartementet at de vil vurdere de innspillene som har kommet, og det blir spennende å se hva de velger å legge frem, legger Kristensen til.

Bollestad: – Uheldig

Heller ikke Olaug Bollestad er fornøyd med svaret hun har fått fra Mehl i Stortinget.

– Svaret fra justisministeren viser at likestillingsminister Trettebergstuen har gått for langt i å påberope seg lovavdelingens velsignelse i denne saken. Det er uheldig, sier Bollestad i en e-post til Dagen.

For KrF er det likevel viktigst at regjeringen tar inn over seg de juridiske innvendingene som har kommet mot forslaget, forklarer hun.

– Kritikken har kommet fra våre fremste fagmiljø både innen medisin og juss, og er klar på at et totalforbud mot konverteringsterapi for voksne samtykkende mennesker strider både mot trosfrihet og personlig frihet og autonomi.

– Jeg forventer at regjeringen justerer lovforslaget før de tar det til Stortinget til våren.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter