Skal identitetspolitikken seire i USA?

Foto: Darren Halstead fra Unsplash

Representantenes Hus i den amerikanske Kongressen har vedtatt et forslag til ny diskrimineringslov. Den nye loven inkluderer blant annet både seksuell orientering og kjønnsidentitet, og lovforslaget sendes nå til Senatet hvor avstemmingen imøteses med stor spenning. Det ble fremmet et tilnærmet likt forslag i 2019, men da hadde republikanerne flertall, og avviste forslaget. Daværende president […]

Hvordan demokratiet kan utvikle seg i totalitær retning

Foto: Lianhao Qu fra Unsplash

Vårt Lands bokanmelder Erik Andreassen har lest Rod Drehers siste bok Live not by lies (som dere kan lese en annen omtale av her), og stiller seg undrede til at en dyktig forfatter kan mene at demokratiet kan utvikle seg i totalitær retning og han skriver: Likevel virker sammenligningen mellom det kommunistiske regimet og dagens USA […]