Når naturens orden og kristendom blir demokratiets fiender

Foto: Arnaud Jaegers fra Unsplash

Hva vil det si å være et demokrati? For 30 til 40 år siden var det relativt enkelt å gi et godt svar på det spørsmålet. Svaret var folkestyre, sammen med noen krav som ytringsfrihet og rettsstat. I dagens skole lærer norske elever at land som Ungarn og Polen er på vei bort fra demokratiets […]