To råd til deg med kall som prest

Foto: Sebbi Strauch fra Unsplash

18 gamaltruande teologistudentar har spurt biskopar i folkekyrkja om dei blir nekta ordinasjon og tilsetjing om dei held fast på det tradisjonelle synet på ekteskapet. Svaret er som venta lite avklarande. Fyrst vert studentar inviterte inn i biskopen sitt program «Veien til vigslet tjeneste» før ordinasjonssamtale der biskopen har all makt. Før bispdeømerådet med all makt avgjer […]