Sverige bruker millioner på LHBTIQ-sertifisering

Foto: Christian Dubovan fra Unsplash

Region Gävleborg i Sverige besluttet i 2016 at deler av fylkets virksomheter skal LHBTIQ-sertifiseres, noe som inkluderte både ledelse, kommunikasjonsansvarlige og utviklingsavdelingen. Sertifiseringen finner sted i løpet av et fire halv-dagers kurs der de ansatte lærer hvordan man kan forbedre arbeidsmiljøet og behandler hverandre ut fra et LHBTIQ-perspektiv. Det hele er imidlertid ikke gratis, og […]

Nord-Irland tillater likekjønnede ekteskap i landets kirker

Foto: Kristel Hayes fra Unsplash

Lovendringen, som ble varslet av den nordirske førsteministeren Robin Walker i juli, trådte i kraft torsdag. – Dette er en milepæl for likestillingen i Nord-Irland. Etter en lang kamp kan endelig likekjønnede par gifte seg i en kirke eller i en religiøs setting, sier Patrick Corrigan i Amnesty International ifølge BelfastLive . Det skjer etter at det […]

På mangfoldig og inkluderende seksualitetsundervisning skal landet bygges

Foto: Unsplash

I tiden før den kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble vedtatt i 2008, ble kristne motstandere av loven til stadighet beskyldt for å være sexfikserte, og bedt om å legge bort tradisjonelle normer for samlivsetikk. De siste års utvikling vitner imidlertid om at de sexfikserte finner vi helt andre steder, sist i Oslo bystyre. I Oslo bystyre den […]