De fleste nordmenn i dag forbinder kristendom med Den norske kirke (DNK), som er majoritetsreligionen i Norge. I DNK godtar de to syn i samlivsetikken: ett liberalt og ett klassisk. Da er det naturlig å tro at også studenter forbinder formuleringen «kristent verdigrunnlag» med DNKs åpenhet for to samlivssyn.

Mandag denne uken sendte derfor Vedøy et brev til Forbrukertilsynet der hun ber dem vurdere:

«Villeder NLA Høgskolen studenter i sin markedsføring, ved å være så utydelige med sitt tradisjonelle ståsted?»

Hun ønsker å prøve om markedsføringen kan være et brudd med markedsføringslovens paragraf 6, 7 og 8.

– Burde være tydelige

I skolens verdidokument heter det at: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.» Men på nettsiden til skolen skal man lete godt for å finne dokumentet, påpeker Vedøy i brevet til Forbrukertilsynet. Først må man trykke på en lenke merket «Om høgskolen» øverst på siden. Deretter må man klikke seg inn på nok en lenke med beskrivelsen «Vedtekter og planer for NLA Høgskolen».

«Her er selve verdidokumentet gjemt blant nærmere 20 dokumenter av ulik karakter. Det er ingenting som tilsier at en søker forventes å lese alle disse dokumentene. Spørsmålet blir også hvor teologisk kyndig en skal forvente at en 19-20-åring skal være, med tanke på konsekvensen av innholdet i dette dokumentet», heter det i brevet fra Vedøy.

Høgskolelæreren sier videre til Vårt Land:

 Jeg mener NLA Høgskolen i vår markedsføring burde være tydelige på at vi offisielt representerer en konservativ fløy innenfor kristendommen, heller enn å bruke paraplybetegnelsen «kristen»,.

Ønsker ikke å kommentere saken

Rektor på NLA Høgskolen, Sigbjørn Reidar Sødal, ønsker i følge Vårt Land ikke å kommentere saken.