Biskop Veiteberg vil ikke kritisere Paulus menighet

Foto: Mateus Campos Felipe fra Unsplash
Foto: Mateus Campos Felipe fra Unsplash

Biskop i Oslo bispedømme, Kari Veiteberg, mener Paulus kirke var innenfor regelverket da de ga adgang til dragkonsert og burleskshow. Det skiver Vårt Land.

Til Vårt Land sier biskopen:

– Regelverket for bruk av kirken forvaltes i en kontekst. Jeg tror det er viktig og riktig at regelverket er slik at det kan tilpasses den enkelte menighets situasjon og kontekst. Det er ikke gitt at det er det samme som tjener til Guds ære og menighetens oppbyggelse overalt. Det er store forskjeller på miljøer og steder vår kirke virker i.

Til Vårt Land peker hun på at en Skeiv nabolagsfest er særlig viktig nå:

Under Paulusfestivalen på Grünerløkka overlates noen av arrangementene i kirka til miljøer som har bydelen som sitt hjem. Skeiv nabolagsfest var en av mange poster på denne festivalens program, en viktig hendelse der et miljø som nettopp har vært utsatt for terror, fikk utfolde seg.

Veiteberg mener at Paulus kirke tradisjonelt sett har hatt en fleksibel holdning til benyttelse av kirkerommet:

– Paulus kirke har en åpen dør mot lokalsamfunnet og det som skjer utenfor kirken. De har blant annet åpnet kirkerommet for overnatting for bostedsløse.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter