Bergen får likevel måla regnbogegangfelt

Foto: Alex Jackman fra Unsplash
Foto: Alex Jackman fra Unsplash

Det fortel fylkesordførar i Vestland Jon Askeland (Sp). Han seier at det no er brei politisk einigheit om at Bergen kan «måla i veg» på fotgjengarovergangane på fylkesvegane ved Kim Frieles plass.

– Me vil jo spela på lag med Bergen, seier han. Nyleg sa samferdsleutvalet i fylket nei til å måla overgangane med regnbogefargar. Men no har Høgre og Senterpartiet snudd.

– Det utvalet blei utfordra på, gjekk berre på trafikktryggleik, og så er det ein langt, langt høgare himmel over det heile. Det er starten på Regnbogedagene i dag. Det handlar i sin natur sjølvsagt om å heidra Kim Friele og den kampen ho har stått i. Då må du avvega desse to omsyna, seier Askeland fredag morgon.

Formelt sett skal overgangsfelta opp i møtet i fylkesutvalet 6. juni, men ifølgje Askeland kan Bergen kommune allereie no «måla i veg». Han viser vidare til at når det gjeld forholda rundt trafikktryggleiken, så ser fylket på tiltaket som ein prøveprosjekt.

NRK

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Regnbuemesser i kirken

I år holdes det minst 18 såkalte regnbuemesser i Den norske kirke i forbindelse med Pride-feiringer, viser en oversikt. Avisen Dagen var til stede i