BBC forlater Stonewalls program for mangfold

Foto: Rich Smith fra Unsplash
Foto: Rich Smith fra Unsplash
Stonewalls program fremmer LHBTIQ-ideologi på arbeidsplasser, og som i neste omgang kan gi bedrifter en høyere WEI-score (indikator på hvor LHBTIQ+ vennlig organisasjonen er). En sik rangering er viktig for mange firmaer.

BBC sier de vil fortsette arbeidet med å være en inkluderende arbeidsplass, men finner det altså problematisk ift. habilitet å aktivt delta i programmet, samtidig som kanalen skal rapportere om offentlige politiske debatter der Stonewall har en aktiv rolle.

Mail Online

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Cecilie Johnsen fra Unsplash

MF beklager overfor skeive

– I år flagger vi med regnbueflagget i juni måned for å markere og synliggjøre mangfold, toleranse og inkludering. Det sa rektoren ved MF vitenskapelig