Kuppmakerne Ap, SV og FrP vil vedta lov i Stortinget: Barn klarer seg fint uten en far

Med mindre en håndfull stortingsrepresentanter ombestemmer seg og setter barnas hensyn i første rekke, vil stortingsflertallet tirsdag 26. mai vedta en lov som sier at barn ikke trenger en far. Det er et svik av episke dimensjoner overfor barn som dermed fratas muligheten til å leve et liv i tråd med naturlige forutsetninger. Saksbehandlingen bærer […]

Enda et skritt på veien til avskaffelse av far: Mannen reduseres til en sædskvett

Labratorie

Fra 1. januar 2009 ble «medmor» innført som nytt begrep i lovverket. Mange bruker begrepet «medfar» på lik linje med «medmor», men juridisk sett finnes ikke en slik betegnelse, fordi den mannlige partner til biologisk far ikke kan være far fra fødselen av. For at to menn skal bli fedre sammen må den ikke-biologiske faren […]