Ska vi lärare följa DO eller ska vi följa skolans läroplan?

Foto: MChe Lee fra Unsplash

Skolan ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Fyra år på lärarutbildningen och den meningen gick som en röd tråd igenom hela utbildningen. Och nu verkar det som att Sverige är på väg att lämna detta. I min roll som lärare på en skola undervisar jag aldrig utifrån min tro, jag undervisar utifrån min profession. […]