Skriver
Skribent
Picture of Selma Gamaleldin

Selma Gamaleldin

Foto: MChe Lee fra Unsplash
Ska vi lärare följa DO eller ska vi följa skolans läroplan?
Skolan ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Fyra år på lärarutbildningen och den meningen gick...